Onderbrekingen en uitval

In het vmbo worden leerlingen vooral voorbereid op het middelbaar onderwijs. Een groot deel van de leerlingen maakt de overstap naar het mbo, een deel doet dat met enige onderbreking en een deel valt uit. De figuren laten voor een aantal jaren zien om welk deel het gaat. Door in de legenda van de figuren op een van de categorie├źn te klikken, kunnen categorie├źn worden in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de figuren wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers. De tabel geeft specificaties naar sector en intersectoraal.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Onderstaande figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

 

Doorstroom naar vervolgonderwijs in aantallen en percentages

Onderstaande tabel toont gegevens voor cohort 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • Absolute aantallen
  • Percentage
    Doorstroom naar MBO Overige doorstroom Uitstroom
Instroom in
vmbo-sectoren,
leerjaar 3
Totaal
Met onderbreking Zonder onderbreking Ho Vavo Havo/vwo Overig vo Met vmbo-diploma Met havo/vwo-diploma Met mbo-diploma Zonder diploma
Economie 3.545 48 2.925 0 14 2 42 233 0 154 127
Techniek 5.089 94 4.186 0 3 1 64 360 0 198 183
Zorg & welzijn 5.317 71 4.543 0 7 4 111 276 0 181 124
Landbouw 3.012 28 2.607 0 4 0 35 190 0 103 45
Intersectoraal 3.794 67 3.195 1 5 0 43 254 0 127 102
Totaal landelijk 20.757 308 17.456 1 33 7 295 1.313 0 763 581
    Doorstroom naar MBO Overige doorstroom Uitstroom
Instroom in
vmbo-sectoren,
leerjaar 3
Totaal
Met onderbreking Zonder onderbreking Ho Vavo Havo/vwo Overig vo Met vmbo-diploma Met havo/vwo-diploma Met mbo-diploma Zonder diploma
Economie 3.545 1,4% 82,5% 0,0% 0,4% 0,1% 1,2% 6,6% 0,0% 4,3% 3,6%
Techniek 5.089 1,8% 82,3% 0,0% 0,1% 0,0% 1,3% 7,1% 0,0% 3,9% 3,6%
Zorg & welzijn 5.317 1,3% 85,4% 0,0% 0,1% 0,1% 2,1% 5,2% 0,0% 3,4% 2,3%
Landbouw 3.012 0,9% 86,6% 0,0% 0,1% 0,0% 1,2% 6,3% 0,0% 3,4% 1,5%
Intersectoraal 3.794 1,8% 84,2% 0,0% 0,1% 0,0% 1,1% 6,7% 0,0% 3,3% 2,7%
Totaal landelijk 20.757 1,5% 84,1% 0,0% 0,2% 0,0% 1,4% 6,3% 0,0% 3,7% 2,8%

Ontwikkeling doorstroom naar vervolgonderwijs

Onderstaande figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

Verklarende woordenlijst onderbreking uitval intersectoraal
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht