Studiesucces

Bij studiesucces gaat het om het behalen van een diploma en het aantal jaren waarin dat lukt. Ook wélk diploma behaald wordt speelt een rol. Leerlingen kunnen gedurende de opleiding van leerweg switchen en een diploma op een lager – of juist hoger niveau halen. Leerlingen die het vmbo zonder diploma verlaten zijn minder succesvol. Het behalen van een startkwalificatie (een mbo-opleiding op niveau 2 of een hogere opleiding) geeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving. Dat is goed voor de betrokkene zelf, goed voor de maatschappij en goed voor de economie.

Hieronder kan een keuze gemaakt worden voor de mate van studiesucces in het vmbo, mbo, havo, en het ho.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht