Hoogst behaalde diploma's verwante en niet-verwante doorstromers

Deze tabel geeft, per sector, weer hoeveel vmbo-leerlingen later een mbo-diploma hebben behaald, waarbij onderscheid is gemaakt naar de vraag of ze dat in het mbo in dezelfde sector hebben gedaan als die waarin ze hun opleiding in het vmbo zijn begonnen. Het is mogelijk dat leerlingen aanvankelijk in een andere sector in het mbo doorstroomden dan waarin ze in het vmbo zijn begonnen (niet-verwante doorstroom) maar later toch een mbo-diploma behalen in de sector waarin ze in het vmbo begonnen.

In de tabel is na de vmbo-sector het onderscheid in type doorstroom (verwant/niet-verwant) weergegeven. In de laatste kolommen is voor deze groepen aangegeven in welke mate een diploma is behaald in een verwante- of niet-verwante sector en of dat op een hoger dan wel lager niveau was.
NB: om alle informatie zichtbaar te maken, moet gebruik gemaakt worden van de schuifbalk.

Doorstroom naar verwante en niet-verwante mbo-sectoren in relatie tot het studiesucces

De onderstaande cijfers zijn voor cohort 2006 (gegevensjaar 2016).

Sector vmbo     Nog in mbo Uit mbo zonder diploma Diploma in verwante sector op zelfde / hoger niveau
(niveau 3/4)
Diploma in verwante sector op lager niveau
niveau 1/2)
Diploma in niet-verwante sector op zelfde / hoger niveau
(niveau 3/4)
Diploma in niet-verwante sector op lager niveau
niveau 1/2)
    Aantal % % % % % %
Economie Verwant 3.811 10,2% 19,4% 38,5% 25,4% 3,1% 3,4%
  Niet-verwant 1.458 9,3% 22,8% 13,4% 9,1% 0,0% 0,0%
  Totaal 5.269 10,0% 20,4% 31,6% 20,9% 2,2% 2,4%
Techniek Verwant 5.595 7,1% 22,0% 3,7% 3,9% 30,3% 32,9%
  Niet-verwant 1.458 9,2% 21,9% 22,3% 23,9% 0,0% 0,0%
  Totaal 7.053 7,5% 22,0% 7,5% 8,1% 24,0% 26,1%
Zorg & welzijn Verwant 4.945 10,3% 15,8% 5,3% 5,3% 41,7% 21,5%
  Niet-verwant 2.668 10,3% 19,6% 24,7% 24,4% 0,0% 0,0%
  Totaal 7.613 10,3% 17,2% 12,1% 12,0% 27,1% 13,9%
Landbouw Verwant 1.191 5,0% 16,5% 4,2% 4,4% 36,2% 33,8%
  Niet-verwant 2.264 8,7% 20,0% 12,9% 15,3% 0,0% 0,0%
  Totaal 3.455 7,4% 18,8% 9,9% 11,5% 12,5% 11,6%
Totaal Verwant 15.542 8,7% 19,0% 12,8% 9,7% 27,7% 22,1%
  Niet-verwant 7.848 9,4% 20,7% 18,8% 18,8% 0,0% 0,0%
  Totaal 23.390 9,0% 19,6% 14,8% 12,7% 18,4% 14,7%

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht