Doorstroom

Dit deel laat zien hoe leerlingen doorstromen binnen het vmbo (tussen leerwegen, sectoren en afdelingen) en naar het vervolgonderwijs (mbo en havo) en naar het hoger onderwijs. Ook wordt duidelijk welk deel van de leerlingen binnen een opleiding (van leerweg, sector en/of afdeling) switcht, de studie onderbreekt en uitvalt.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht