Doorstroom naar het havo

Vmbo'ers die naar het vierde leerjaar van het havo gaan, kiezen een profiel. Er zijn vier hoofdprofielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. De eerste twee profielen zijn bèta-profielen en worden samen aangeduid als NTG-profielen. De andere twee profielen worden aangeduid als ECM-profielen. Dit deel geeft informatie over de profielkeuzes en achtergrondkenmerken.

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht