Doorstroom naar het ho

Met een mbo4- of een havo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo. In de figuren is weergegeven hoeveel vmbo- leerlingen naar het hbo gaan, uitgesplitst naar leerweg en sector van herkomst in het vmbo. De laatste figuur laat zien voor welke hbo-sectoren de leerlingen kiezen die na de basisschool naar het vmbo zijn gegaan. Door in de legenda van de figuur op een van de categorieën te klikken, kunnen categorieën in- of uitgesloten worden in de weergave.
Wanneer de cursor over de figuur wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers.

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2006 (gegevensjaar 2016).

Doorstroom in het ho per leerweg vmbo

Doorstroom in het ho per sector vmbo

Keuze van sector in het ho

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht