Doorstroom naar vervolgonderwijs

Vmbo-leerlingen stromen vanuit het vmbo door naar een vervolgopleiding om daar een startkwalificatie te behalen (een vmbo-diploma is geen startkwalificatie). De meeste vmbo-ers behalen hun startkwalificatie in het mbo. Een kleine groep, een deel van de leerlingen uit de gemengde of de theoretische leerweg, stroomt door naar havo 4.

In dit deel wordt weergegeven welk deel van de leerlingen doorstroomt naar het mbo en het havo. Ook wordt weergegeven welk deel van de leerlingen de overstap naar vervolgonderwijs maakt met enige onderbreking en welk deel uitvalt. Tot slot, wordt in kaart gebracht welk deel van de leerlingen tussentijds voor een andere opleiding binnen het mbo kiest.

Verklarende woordenlijst onderbreking uitval doorstroom switchen

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht