Onderbrekingen en uitval

De meeste vmbo'ers vervolgen hun opleiding in het mbo, met of zonder onderbreking. Een deel stroomt door naar het havo of naar andere schoolsoorten. De figuur laat voor een aantal jaren zien om welk deel van de leerlingen het gaat. Door in de legenda van de figuur op een van de categorie├źn te klikken, kunnen categorie├źn worden in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de figuur wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers. De tabel geeft absolute aantallen percentages en verdere uitsplitsingen naar leerweg en type vervolgonderwijs.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2007 t/m 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

 

Doorstroom naar vervolgonderwijs in aantallen en percentages

Onderstaande tabel toont gegevens voor cohort 2013.

  • Absolute aantallen
  • Percentage
    Doorstroom naar MBO Overige doorstroom Uitstroom
Instroom in
leerwegen,
leerjaar 3
Totaal
Met onderbreking Zonder onderbreking Ho Vavo Havo/vwo Overig vo Met vmbo-diploma Met havo/vwo-diploma Met mbo-diploma Zonder diploma
Basisberoepsgerichte lw 20.757 308 17.456 <= 3 33 7 295 1.313 <= 3 763 581
Kaderberoepsgerichte lw 28.084 265 25.741 <= 3 71 46 156 1.204 <= 3 268 333
Gemengde leerweg 16.291 59 14.203 46 76 1.316 110 321 6 65 89
Theoretische leerweg 36.729 194 28.955 70 390 5.363 387 907 36 121 306
Totaal landelijk 101.861 826 86.355 117 570 6.732 948 3.745 42 1.217 1.309
    Doorstroom naar MBO Overige doorstroom Uitstroom
Instroom in
leerwegen,
leerjaar 3
Totaal
Met onderbreking Zonder onderbreking Ho Vavo Havo/vwo Overig vo Met vmbo-diploma Met havo/vwo-diploma Met mbo-diploma Zonder diploma
Basisberoepsgerichte lw 20.757 1,5% 84,1% 0,0% 0,2% 0,0% 1,4% 6,3% 0,0% 3,7% 2,8%
Kaderberoepsgerichte lw 28.084 0,9% 91,7% 0,0% 0,3% 0,2% 0,6% 4,3% 0,0% 1,0% 1,2%
Gemengde leerweg 16.291 0,4% 87,2% 0,3% 0,5% 8,1% 0,7% 2,0% 0,0% 0,4% 0,5%
Theoretische leerweg 36.729 0,5% 78,8% 0,2% 1,1% 14,6% 1,1% 2,5% 0,1% 0,3% 0,8%
Totaal landelijk 101.861 0,8% 84,8% 0,1% 0,6% 6,6% 0,9% 3,7% 0,0% 1,2% 1,3%
Verklarende woordenlijst onderbreking uitval
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht