Instroom

Aan het einde van het tweede leerjaar van het vmbo maken leerlingen een definitieve keuze voor één van de leerwegen. Die keuze wordt mede bepaald door de leerresultaten in de onderbouw. Ook kiest een leerling een sector en afdeling. Leerlingen die zich breder willen oriënteren, kunnen een programma volgen waarin verschillende beroepsrichtingen aan de orde komen. Er zijn programma’s die meerdere richtingen binnen een sector bevatten (intrasectorale programma’s) en programma’s die vanuit meerdere sectoren worden georganiseerd (intersectorale programma’s). In dit deel wordt zichtbaar gemaakt welke keuzes leerlingen maken.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht