Studiesucces

Bij studiesucces gaat het om het behalen van een diploma en het aantal jaren waarin dat lukt. Ook wélk diploma behaalt wordt speelt een rol. Een vmbo-diploma is geen startkwalificatie (wel: mbo2, 3 en 4, havo en vwo). Leerlingen die het vmbo zonder diploma verlaten zijn minder succesvol. Een startkwalificatie biedt een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een eigen plek in de samenleving.

Hieronder kan een keuze gemaakt worden voor de mate van studiesucces in het vmbo, mbo, havo en vwo, en het ho.

Verklarende woordenlijst startkwalificatie studiesucces
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht