Studiesucces in het ho (diploma ho / positie in ho)

Dit figuur laat zien welk deel van de vmbo-leerlingen doorstroomt naar het hoger onderwijs en daar een diploma behaalt. Het doorlopen van de bovenbouw vmbo, het mbo en het vervolgens het ho duurt in de meeste gevallen minimaal 10 jaar. Daar komt bij dat leerlingen pas sinds 2005 kunnen worden gevolgd in hun onderwijsloopbaan. 2016 is daarmee het eerste jaar dat resultaten van vmbo’ers in het ho zichtbaar worden. Het aantal vmbo-leerlingen uit cohort 2006 dat uiteindelijk een ho-diploma behaalt, zal vermoedelijk nog stijgen de komende jaren.

Door in de legenda van de figuur op een van de categorie├źn te klikken, kunnen categorie├źn in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de figuur wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers.

Onderstaand figuur toont gegevens voor cohort 2006 (gegevensjaar 2016).

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht