Studiesucces in het mbo

Studiesucces in het mbo wordt hier uitgedrukt als de mate waarin vmbo-leerlingen doorstromen in het mbo en welk diplomaresultaat daarna behaald wordt. Bij dit laatste wordt enerzijds onderscheid gemaakt naar leerweg en sector, anderzijds naar verwante en niet-verwante doorstroom. Ook wordt gekeken hoeveel jaren nodig zijn om na het vmbo met succes een mbo-opleiding af te sluiten.

Verklarende woordenlijst niet-verwante doorstroom verblijfsduur
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht