Hoogst behaalde diploma's verwante en niet-verwante doorstromers

Deze grafiek toont de verschillen in het behalen van mbo-diploma's tussen leerlingen die verwant en niet-verwant doorstromen. Wanneer de cursor over de grafiek wordt bewogen, verschijnt het percentage voor de betreffende categorie in een apart kader.

Hoogst behaalde mbo-diploma in percentages

Onderstaand figuur toont gegevens voor cohort 2006 (gegevensjaar 2016).

Verklarende woordenlijst niet-verwante doorstroom
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht