Studiesucces in het vmbo

Studiesucces wordt hier uitgedrukt in het wel of niet behalen van het diploma.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht