Behaalde diploma's en uitval

De figuur geeft een beeld van het percentage leerlingen dat in het derde leerjaar van het vmbo instroomt en daarna een diploma behaalt of het vmbo voortijdig zonder diploma verlaat. Door in de legenda van figuur op een van de categorieën te klikken, kunnen categorieën in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de figuur wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers.
In de tabel wordt het wel of niet behalen van een diploma verder uitgesplitst naar leerweg bij instroom in de vmbo-bovenbouw.

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2006 t/m 2013 (gegevensjaar 2016).

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom

  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 29.865 75,0 5,2 0,0 0,6 10,2 9,0
KB 30.630 7,0 82,8 0,4 1,1 4,2 4,6
GL 15.130 0,1 3,3 38,4 53,5 2,2 2,5
TL 36.816 0,1 1,5 0,9 90,4 3,9 3,1
Totaal 112.441 21,9 24,9 5,6 37,2 5,4 5,0

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 26.712 76,8 5,9 0,1 0,6 8,1 8,5
KB 28.255 6,8 84,2 0,3 1,2 3,1 4,4
GL 14.722 0,1 2,8 37,1 56,4 1,6 2,0
TL 33.355 0,1 1,8 1,1 91,9 2,8 2,3
Totaal 103.044 21,8 25,6 5,8 38,3 4,1 4,4

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 25.042 77,6 5,6 0,0 0,6 7,6 8,5
KB 27.892 7,9 83,3 0,3 1,2 2,8 4,5
GL 15.194 0,2 3,1 36,0 56,9 1,6 2,2
TL 32.806 0,1 1,7 1,1 91,5 2,8 2,7
Totaal 100.934 21,5 25,5 5,9 38,8 3,8 4,6

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 23.182 75,8 6,7 0,0 0,5 8,2 8,8
KB 26.734 8,3 83,0 0,3 1,2 3,0 4,2
GL 14.657 0,2 3,6 37,0 54,8 1,5 2,9
TL 32.903 0,1 1,9 1,0 90,9 3,0 3,0
Totaal 97.476 20,4 25,6 6,0 39,4 4,0 4,7

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 22.025 76,0 6,2 0,0 0,5 9,2 8,1
KB 26.354 8,8 81,8 0,5 1,2 3,1 4,6
GL 14.759 0,2 4,1 36,9 54,1 1,6 3,1
TL 32.463 0,1 2,2 0,9 90,6 3,1 3,1
Totaal 95.601 20,0 25,3 6,1 39,6 4,3 4,7

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 21.033 77,5 5,7 0,0 0,4 9,0 7,4
KB 26.728 9,4 81,9 0,4 1,1 3,0 4,1
GL 15.115 0,1 4,6 36,0 55,7 1,3 2,2
TL 34.040 0,1 2,4 0,8 91,3 2,8 2,6
Totaal 96.916 19,5 25,4 6,0 41,1 3,9 4,0

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 20.934 79,4 5,0 0,0 0,3 8,8 6,5
KB 26.796 9,2 83,9 0,3 0,9 2,8 3,0
GL 15.506 0,2 4,5 36,4 55,7 1,4 1,9
TL 34.586 0,1 2,2 0,7 93,0 2,2 1,9
Totaal 97.822 19,6 25,5 6,1 42,0 3,6 3,2

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 20.731 82,0 5,3 0,0 0,2 7,6 4,9
KB 28.089 8,3 85,1 0,4 0,8 2,5 2,9
GL 16.280 0,1 4,0 37,1 55,7 1,1 1,9
TL 36.627 0,1 1,9 0,5 92,8 2,1 2,6
Totaal 101.727 19,0 25,9 6,2 42,6 3,2 3,1
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht