Ontwikkelingen in behaalde diploma's en uitstroom

De grafiek laat zien hoe de ongediplomeerde uitstroom zich tussen cohort 2006 en 2013 heeft ontwikkeld in de vier leerwegen. Door in de legenda van de grafiek op een van de categorieën te klikken, kunnen categorieën in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de grafiek wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers in percentages. In de tabel worden telkens twee cohorten met elkaar vergeleken, waarbij het gaat om het percentage dat een diploma haalt en het percentage dat uitvalt.

De uitstroom van ongediplomeerde vmbo'ers

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2006 t/m 2013 (gegevensjaar 2016).

Behaald diploma en uitval vergeleken tussen cohorten

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2008 t/m 2013 (gegevensjaar 2016) waarbij een vergelijking wordt gemaakt met drie jaar eerder dan het geselecteerde cohortjaar. De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

  • 2006 > 2009
  • 2007 > 2010
  • 2008 > 2011
  • 2009 > 2012
  • 2010 > 2013
  Cohort 2006 Cohort 2009
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 29.868 19,2 75,0 5,2 0,0 0,6 23.418 16,8 75,0 6,6 0,0 0,5
KB 30.632 10,1 7,0 82,8 0,4 1,1 26.744 7,3 8,3 83,0 0,3 1,2
GL 15.161 5,0 0,1 3,3 38,4 53,3 14.682 4,6 0,2 3,6 36,9 54,7
TL 37.073 7,7 0,1 1,5 0,9 89,7 33.188 6,8 0,1 1,9 1,0 90,2
Totaal 112.734 10,7 21,8 24,8 5,6 37,1 98.032 9,2 20,3 25,4 5,9 39,2
  Cohort 2007 Cohort 2010
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 26.719 16,6 76,8 5,9 0,1 0,6 22.285 17,1 75,1 6,1 0,0 0,5
KB 28.257 8,0 6,8 84,2 0,3 1,2 26.370 7,8 8,8 81,8 0,5 1,2
GL 14.767 3,9 0,1 2,8 37,0 56,2 14.786 5,0 0,2 4,1 36,9 54,0
TL 33.651 5,9 0,1 1,8 1,1 91,1 32.756 7,1 0,1 2,1 0,9 89,8
Totaal 103.394 8,8 21,8 25,5 5,7 38,2 96.197 9,5 19,9 25,2 6,1 39,3
  Cohort 2008 Cohort 2011
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 25.109 16,4 77,4 5,6 0,0 0,6 21.240 16,3 76,7 5,6 0,0 0,4
KB 27.900 7,7 7,9 83,3 0,3 1,2 26.735 7,1 9,4 81,9 0,4 1,1
GL 15.212 3,8 0,2 3,1 36,0 56,8 15.135 3,6 0,1 4,6 36,0 55,6
TL 33.185 6,6 0,1 1,7 1,1 90,5 34.306 6,1 0,1 2,3 0,8 90,6
Totaal 101.406 8,8 21,4 25,3 5,8 38,6 97.416 8,4 19,4 25,3 6,0 40,9
  Cohort 2009 Cohort 2012
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 23.418 17,8 75,0 6,6 0,0 0,5 21.094 15,3 78,8 5,0 0,0 0,3
KB 26.744 7,3 8,3 83,0 0,3 1,2 26.806 5,8 9,2 83,8 0,3 0,9
GL 14.682 4,3 0,2 3,6 36,9 54,7 15.525 3,4 0,2 4,5 36,3 55,6
TL 33.188 6,8 0,1 1,9 1,0 90,2 34.784 4,7 0,1 2,2 0,7 92,4
Totaal 98.032 9,2 20,3 25,4 5,9 39,2 98.209 7,2 19,5 25,4 6,1 41,8
  Cohort 2010 Cohort 2013
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
Aantal Geen
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 22.285 18,2 75,1 6,1 0,0 0,5 20.819 12,9 81,6 5,3 0,0 0,2
KB 26.370 7,3 8,8 81,8 0,5 1,2 28.090 5,5 8,3 85,1 0,4 0,8
GL 14.786 4,5 0,2 4,1 36,9 54,0 16.291 3,1 0,1 4,0 37,1 55,6
TL 32.756 7,1 0,1 2,1 0,9 89,8 36.729 5,0 0,1 1,9 0,5 92,5
Totaal 96.197 9,5 19,9 25,2 6,1 39,3 101.929 6,4 19,0 25,9 6,2 42,5

 

Verklarende woordenlijst uitval cohort
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht