Gemengde leerweg

De gemengde leerweg biedt een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het programma en het examen van de algemene vakken van de gemengde leerweg zijn gelijk aan die van de theoretische leerweg. In de theoretische leerweg volgen de leerlingen echter geen beroepsgericht vak, maar zes algemene vakken. Het diploma van de gemengde leerweg geeft toegang tot niveau 3 en 4 opleidingen van het mbo. De gemengde leerweg kent vier sectoren (Economie, Techniek, Zorg & welzijn, Landbouw) en Intersectorale programma's

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht