Onderbrekingen en uitval

De gemengde leerweg van het vmbo bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs. Een deel van de leerlingen doet dat met enige onderbreking en een deel valt uit. De figuren laten voor een aantal jaren zien om welk deel het gaat.

Door in de legenda van de figuren op een van de categorie├źn te klikken, kunnen deze in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de figuren wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers. De tabel geeft specificaties naar sector en intersectoraal.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Onderstaande figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

 

Doorstroom naar vervolgonderwijs in aantallen en percentages

Onderstaande tabel toont gegevens voor cohort 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • Absolute aantallen
  • Percentage
    Doorstroom naar MBO Overige doorstroom Uitstroom
Instroom in
vmbo-sectoren,
leerjaar 3
Totaal
Met onderbreking Zonder onderbreking Ho Vavo Havo/vwo Overig vo Met vmbo-diploma Met havo/vwo-diploma Met mbo-diploma Zonder diploma
Economie 1.804 5 1.545 2 4 183 8 37 0 5 15
Techniek 1.813 3 1.631 0 8 104 15 33 0 10 9
Zorg & welzijn 1.412 6 1.279 0 2 79 16 23 0 5 2
Landbouw 1.923 9 1.739 35 6 59 9 45 1 14 6
Intersectoraal 9.339 36 8.009 9 56 891 62 183 5 31 57
Totaal landelijk 16.291 59 14.203 46 76 1.316 110 321 6 65 89
    Doorstroom naar MBO Overige doorstroom Uitstroom
Instroom in
vmbo-sectoren,
leerjaar 3
Totaal
Met onderbreking Zonder onderbreking Ho Vavo Havo/vwo Overig vo Met vmbo-diploma Met havo/vwo-diploma Met mbo-diploma Zonder diploma
Economie 1.804 0,3% 85,6% 0,1% 0,2% 10,1% 0,4% 2,1% 0,0% 0,3% 0,8%
Techniek 1.813 0,2% 90,0% 0,0% 0,4% 5,7% 0,8% 1,8% 0,0% 0,6% 0,5%
Zorg & welzijn 1.412 0,4% 90,6% 0,0% 0,1% 5,6% 1,1% 1,6% 0,0% 0,4% 0,1%
Landbouw 1.923 0,5% 90,4% 1,8% 0,3% 3,1% 0,5% 2,3% 0,1% 0,7% 0,3%
Intersectoraal 9.339 0,4% 85,8% 0,1% 0,6% 9,5% 0,7% 2,0% 0,1% 0,3% 0,6%
Totaal landelijk 16.291 0,4% 87,2% 0,3% 0,5% 8,1% 0,7% 2,0% 0,0% 0,4% 0,5%

Ontwikkeling doorstroom naar vervolgonderwijs

Onderstaande figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

Verklarende woordenlijst uitval intersectoraal
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht