Landelijk beeld

Dit deel geeft weer hoeveel leerlingen naar de gemengde leerweg gaan, welke achtergrondkenmerken deze groep heeft en hoe de ontwikkeling van deze groep leerlingen verloopt.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht