Ontwikkeling in leerlingaantallen per leerweg en achtergrondkenmerken

Deze figuur toont de verdeling van de leerlingen van verschillende jaren over de sectoren. In het kader boven de figuur staan landelijke getallen, in percentages verder onderscheiden naar geslacht, autoch-/allochtoon, deelname leerwegondersteunend onderwijs, intrasectorale opleidingen en stedelijkheid (G4 en G32). Door in de legenda van de figuur op een van de categorieën te klikken, kunnen categorieën worden in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de figuur wordt bewogen, verschijnen deze cijfers in een apart kader voor betreffende sector.

Vanaf 1 augustus 2016 zijn de sectoren in het vmbo geleidelijk vervangen door nieuwe beroepsgerichte profielen. Dit overzicht toont daarom aanvullende figuren op basis van profielen. Om de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren mogelijk te maken, zijn de cijfers verkregen vanuit sectoren omgezet naar de nieuwe profielen. In deze cijferomzetting is een aantal aannames gedaan. Voor meer informatie over de profielen in het vmbo, zie https://nieuwvmbo.nl

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen over de sectoren

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2008 t/m 2016.

  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
Totaal aantal leerlingen 15.212
Man 47% LWOO 6% Stedelijk (G4 + G32) 24%  
Autochtoon 85% Intrasectoraal 38%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 14.682
Man 48% LWOO 7% Stedelijk (G4 + G32) 25%  
Autochtoon 85% Intrasectoraal 36%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 14.786
Man 48% LWOO 7% Stedelijk (G4 + G32) 25%  
Autochtoon 84% Intrasectoraal 32%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 15.135
Man 48% LWOO 6% Stedelijk (G4 + G32) 26%  
Autochtoon 84% Intrasectoraal 29%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 15.525
Man 49% LWOO 6% Stedelijk (G4 + G32) 27%  
Autochtoon 84% Intrasectoraal 31%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 16.291
Man 50% LWOO 7% Stedelijk (G4 + G32) 26%  
Autochtoon 85% Intrasectoraal 29%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 16.746
Man 49% LWOO 7% Stedelijk (G4 + G32) 25%  
Autochtoon 85% Intrasectoraal 28%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 16.508
Man 49% LWOO 7% Stedelijk (G4 + G32) 24%  
Autochtoon 85% Intrasectoraal 27%      

Sectoren

 

 

Profielen

Totaal aantal leerlingen 16.591
Man 49% LWOO 6% Stedelijk (G4 + G32) 24%  
Autochtoon 86% Intrasectoraal 7%      

Sectoren

 

 

Profielen

 

Verklarende woordenlijst lwoo intersectoraal intrasectoraal verstedelijking G4 G32
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht