Regionale verschillen

Wat betreft de instroom, hoeft een landelijk patroon niet voor elke regio te gelden. Sociaal-economische verschillen tussen delen van het land, het aanbod aan vmbo-opleidingen en eventuele andere factoren kunnen een rol spelen in de keuze van leerlingen voor een sector en afdeling. Eerst wordt voor alle provincies een beeld gegeven van het aantal locaties waar leerwegspecifieke opleidingen worden aangeboden, het aantal leerlingen in leerjaar 3 op die locaties, de verdeling van leerlingen over de sectoren en ontwikkelingen daarin. Vervolgens worden gebieden ingedeeld naar de mate van verstedelijking en wordt ingezoomd op een drietal krimpgebieden.

Verklarende woordenlijst krimpgebied afdeling
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht