Kaderberoepsgerichte leerweg

Leerlingen die naar de hoogste niveaus van het mbo willen, gaan in het vmbo naar de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg. De kaderberoepsgerichte leerweg is vooral ingesteld op leerlingen met een wat sterkere beroepsgerichte oriëntatie. Het diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot opleidingen op niveau 3 en 4 van het mbo.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht