Doorstroom

De meeste leerlingen vervolgen in leerjaar 4 de opleiding die ze in het derde leerjaar hebben gekozen. Een klein deel blijft in leerjaar 3 zitten, van wie sommigen overstappen naar een andere sector of andere leerweg. Van de leerlingen die naar leerjaar 4 gaan, switcht eveneens een klein deel van sector of van leerweg. Een aantal leerlingen verlaat na het derde leerjaar het vmbo. Een deel van hen gaat naar het mbo. Een ander deel breekt hun opleiding af, van wie sommigen na verloop van tijd weer terugkeren in het onderwijs (mbo). De omvang van die verschillende groepen en hun toe- of afname komen hier aan de orde.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht