Verwante en niet verwante doorstroom

Een belangrijke vraag bij de doorstroom van vmbo naar mbo is de keuze van de sector in het mbo. Wanneer leerlingen doorstromen naar dezelfde sector als in het vmbo, is sprake van verwante doorstroom. Bij niet-verwante doorstroom wordt in de overstap van vmbo naar mbo van sector veranderd. De verwante en niet-verwante doorstroom worden nagegaan voor de leerweg als geheel en voor de sectoren afzonderlijk. Leerlingen uit een intersectoraal programma blijven buiten beschouwing. Deze programma’s bereiden de leerlingen niet voor op een specifieke sector in het mbo.

De figuur geeft voor een aantal jaren weer bij welk deel van de leerlingen sprake is van verwante doorstroom. Wanneer de cursor over de figuur wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers. De kaart geeft de cijfers van de verwante doorstroom per provincie weer. Wanneer met de cursor over de kaart bewogen wordt, worden de cijfers per provincie zichtbaar. De tabel maakt een vergelijking van twee afzonderlijke jaren (voor de volledigheid, wordt intersectoraal hier wel meegenomen).

Doorstroom naar zelfde sector in mbo

Onderstaande figuur toont gegevens voor cohort 2006 t/m 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013

Verwante doorstroom per provincie

Onderstaande kaart toont gegevens voor cohort 2013 (gegevensjaar 2016).

Vergelijking van de verwante doorstroom

De percentages voor verwante doortstroom zijn vetgedrukt. Onderstaande tabel toont gegevens voor cohort 2010 en 2013, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

  • 2010
  • 2013
  Cohort 2010
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 5.883 65% 13% 18% 2% 0%
Techniek 5.936 18% 72% 5% 3% 0%
Zorg & welzijn 6.649 22% 6% 68% 3% 0%
Landbouw 2.721 26% 18% 26% 29% 0%
Intersectoraal 2.930 43% 19% 34% 2% 0%
Totaal 24.119 35% 27% 31% 6% 0%
  Cohort 2013
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 5.087 58% 21% 18% 2% 0%
Techniek 5.687 17% 74% 5% 4% 0%
Zorg & welzijn 6.824 24% 9% 63% 3% 0%
Landbouw 2.807 24% 23% 27% 26% 0%
Intersectoraal 5.601 40% 25% 32% 3% 0%
Totaal 26.006 33% 31% 31% 6% 0%
Verklarende woordenlijst intersectoraal
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht