Instroom

Aan het eind van het tweede leerjaar maken alle leerlingen een keuze voor een leerweg en kiezen zij een sector en een afdeling. De keuze voor een leerweg wordt mede bepaald door de leerresultaten in de onderbouw.
In dit deel wordt zichtbaar gemaakt welke keuzes leerlingen maken die naar de kaderberoepsgerichte leerweg gaan. Gekeken is naar leerlingen uit het meest recente schooljaar. Om te weten of leerlingen in de voorgaande jaren andere keuzes hebben gemaakt, wordt de instroom van de afgelopen zes jaar in de sectoren en afdelingen met elkaar vergeleken.

Verklarende woordenlijst afdeling
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht