Verblijfsduur

Deze grafiek geeft weer hoeveel jaren vmbo-leerlingen na instroom in het mbo verblijven. Door in de legenda van de grafiek op een van de categorie├źn te klikken, kunnen categorie├źn in- of uitgesloten worden in de weergave. Wanneer de cursor over de grafiek wordt bewogen, verschijnt voor de betreffende categorie in een apart kader het aantal deelnemers. De grafiek geeft een specificatie naar sector.

Verblijfsduur van leerlingen die doorgestroomd zijn naar mbo, naar sector

Onderstaand figuur toont gegevens voor cohort 2006 (gegevensjaar 2016).

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht