Studiesucces in het vmbo

Studiesucces wordt hier uitgedrukt in het wel of niet behalen van het diploma en het aantal jaren studieduur (verblijfsduur).

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht