Theoretische leerweg

De theoretische leerweg is de algemeen vormende leerweg van het vmbo. Voor deze leerweg wordt ook nog wel de oudere naam ‘mavo’ gebruikt. Met een diploma van de theoretische leerweg is doorstroom naar niveau 3 en 4 van het mbo mogelijk. Ook is doorstroom naar het havo mogelijk indien de school waar de leerling instroomt hiermee instemt. Leerlingen van de theoretische leerweg volgen zes algemene theoretische vakken die van hetzelfde niveau zijn als in de gemengde leerweg. Ze krijgen in principe geen beroepsgerichte vakken. Toch stromen ook leerlingen in de theoretische leerweg uit in een sector. De vakkenpakketten van de theoretische leerweg zijn namelijk op sectoren georiënteerd. Ook het sectorwerkstuk dat een leerling van de theoretische leerweg in het vierde leerjaar maakt is gericht op een sectorspecifiek onderwerp. In dit hoofdstuk zijn de sectordifferentiaties in het vakkenpakket van leerlingen in de theoretische leerweg echter niet in de analyses betrokken, omdat veel leerlingen een breder vakkenpakket kiezen en niet in één sector zijn in te delen.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht