Instroom

Aan het eind van het tweede leerjaar maken alle leerlingen een keuze voor een leerweg. De keuze voor een leerweg wordt mede bepaald door de leerresultaten in de onderbouw.
In dit deel wordt zichtbaar gemaakt wat de ontwikkeling is van de instroom in de theoretische leerweg.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht