Bouwen, wonen en interieur

In het profiel Bouwen, wonen en interieur maken leerlingen kennis met alle aspecten van het bouwproces: van ontwerp tot product. De leerling leert hiervan de basisvaardigheden en de basiskennis, maar wordt nog geen volleerd metselaar of timmerman.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Bouwen, wonen en interieur, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 2.678
Man 90% LWOO 42% Stedelijk (G4 + G32) 23%  
Autochtoon 88%          
Totaal aantal leerlingen 2.431
Man 88% LWOO 41% Stedelijk (G4 + G32) 22%  
Autochtoon 90%          
Totaal aantal leerlingen 2.435
Man 87% LWOO 42% Stedelijk (G4 + G32) 18%  
Autochtoon 90%          
Totaal aantal leerlingen 2.495
Man 86% LWOO 43% Stedelijk (G4 + G32) 19%  
Autochtoon 89%          
Totaal aantal leerlingen 2.944
Man 86% LWOO 38% Stedelijk (G4 + G32) 19%  
Autochtoon 89%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 1.166 7,5% 5,0% 0,1% 0,0% 0,0% 85,8% 1,6% 0,0% 0,0%
KB 1.182 1,7% 0,3% 4,0% 0,0% 0,1% 9,9% 83,8% 0,3% 0,1%
GL 330 0,3% 0,0% 1,5% 6,4% 0,0% 0,0% 3,0% 60,6% 28,2%
Totaal 2.678 4,0% 2,3% 2,0% 0,8% 0,0% 41,7% 38,1% 7,6% 3,5%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 993 6,2% 6,8% 0,2% 0,0% 0,0% 85,2% 1,5% 0,0% 0,0%
KB 1.105 1,6% 0,1% 2,5% 0,1% 0,0% 8,3% 86,7% 0,5% 0,1%
GL 333 0,9% 0,0% 2,4% 2,4% 0,3% 0,0% 3,3% 43,5% 47,1%
Totaal 2.431 3,4% 2,8% 1,6% 0,4% 0,0% 38,6% 40,5% 6,2% 6,5%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 983 4,9% 4,6% 0,1% 0,0% 0,0% 88,9% 1,4% 0,1% 0,0%
KB 1.146 0,4% 0,3% 2,4% 0,0% 0,0% 8,2% 88,0% 0,7% 0,0%
GL 306 3,6% 0,3% 3,9% 3,9% 0,3% 0,0% 2,6% 53,6% 31,4%
Totaal 2.435 2,6% 2,0% 1,7% 0,5% 0,0% 39,8% 42,3% 7,1% 3,9%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 1.027 4,8% 3,2% 0,3% 0,0% 0,0% 90,5% 1,2% 0,1% 0,0%
KB 1.126 0,7% 0,3% 1,9% 0,1% 0,2% 5,2% 91,4% 0,3% 0,0%
GL 342 7,0% 0,0% 0,6% 4,7% 0,0% 0,0% 1,8% 68,7% 17,3%
Totaal 2.495 3,2% 1,4% 1,0% 0,7% 0,1% 39,6% 42,0% 9,6% 2,4%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 1.166 77,6 3,1 0,0 0,3 9,4 9,5
KB 1.182 10,5 83,4 0,3 0,8 2,7 2,3
GL 330 0,0 4,5 61,2 31,8 0,6 1,8
Totaal 2.678 38,4 38,7 7,7 4,4 5,4 5,4

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 993 81,2 4,0 0,0 0,2 9,4 5,2
KB 1.105 8,8 86,7 0,6 0,4 2,4 1,2
GL 333 0,3 5,7 41,7 49,5 0,9 1,8
Totaal 2.431 37,2 41,8 6,0 7,0 5,0 2,9
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht