Dienstverlening en producten

Naast de ‘traditionele’ beroepsgerichte profielen kent het VMBO sinds enkele jaren ook een breed oriënterend profiel dat niet aan één sector of werkveld is gebonden: Dienstverlening en producten. Dit profiel biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Dienstverlening en producten, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 17.227
Man 55% LWOO 24% Stedelijk (G4 + G32) 36%  
Autochtoon 74%          
Totaal aantal leerlingen 19.211
Man 56% LWOO 25% Stedelijk (G4 + G32) 35%  
Autochtoon 74%          
Totaal aantal leerlingen 20.834
Man 54% LWOO 27% Stedelijk (G4 + G32) 35%  
Autochtoon 74%          
Totaal aantal leerlingen 20.972
Man 55% LWOO 26% Stedelijk (G4 + G32) 35%  
Autochtoon 74%          
Totaal aantal leerlingen 21.140
Man 54% LWOO 25% Stedelijk (G4 + G32) 32%  
Autochtoon 75%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 3.295 5,3% 6,5% 0,3% 0,0% 0,1% 83,6% 4,2% 0,0% 0,0%
KB 5.157 2,2% 0,4% 4,5% 0,0% 0,0% 9,2% 83,3% 0,1% 0,2%
GL 8.775 1,2% 0,0% 1,8% 5,2% 0,5% 0,1% 1,8% 28,9% 60,2%
Totaal 17.227 2,3% 1,4% 2,3% 2,6% 0,3% 18,8% 26,7% 14,8% 30,7%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 3.788 5,1% 6,3% 0,3% 0,0% 0,1% 83,2% 5,0% 0,0% 0,1%
KB 6.084 1,8% 0,4% 4,4% 0,0% 0,1% 9,5% 83,3% 0,3% 0,2%
GL 9.339 1,0% 0,0% 1,7% 4,6% 0,2% 0,0% 1,5% 27,9% 62,9%
Totaal 19.211 2,0% 1,4% 2,3% 2,2% 0,2% 19,4% 28,1% 13,7% 30,7%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 4.375 5,3% 7,0% 0,3% 0,0% 0,0% 82,0% 5,3% 0,0% 0,0%
KB 6.736 1,3% 0,4% 4,0% 0,1% 0,1% 8,7% 85,1% 0,0% 0,4%
GL 9.723 0,5% 0,1% 1,4% 4,0% 0,4% 0,1% 1,2% 26,1% 66,2%
Totaal 20.834 1,8% 1,6% 2,0% 1,9% 0,2% 20,1% 29,2% 12,2% 31,0%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 4.552 4,8% 5,9% 0,2% 0,0% 0,0% 83,9% 5,2% 0,0% 0,0%
KB 6.942 1,6% 0,4% 3,4% 0,0% 0,1% 4,2% 90,0% 0,1% 0,1%
GL 9.478 0,8% 0,0% 1,4% 4,1% 0,4% 0,1% 1,0% 56,6% 35,5%
Totaal 20.972 1,9% 1,4% 1,8% 1,9% 0,2% 19,7% 31,4% 25,6% 16,1%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 3.295 80,4 5,9 0,0 0,2 7,6 5,8
KB 5.156 10,4 82,8 0,2 0,9 3,0 2,7
GL 8.769 0,2 3,8 28,2 64,7 1,6 1,4
Totaal 17.220 18,6 27,9 14,4 33,2 3,2 2,7

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 3.788 80,4 7,5 0,0 0,2 7,9 4,0
KB 6.084 10,3 83,3 0,3 0,8 3,1 2,2
GL 9.339 0,1 3,4 27,5 66,1 1,8 1,2
Totaal 19.211 19,2 29,5 13,5 32,4 3,4 2,1
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht