Economie en ondernemen

Het profiel Economie en Ondernemen is gericht op een beroep in commerciële sector: op ondernemingen. De onderneming kan dienstverlenend zijn, zoals een juridische of administratieve dienstverlening. Maar de onderneming kan ook op de verkoop van producten zijn gericht, zoals in een winkel of via internet.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Economie en ondernemen, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 9.106
Man 58% LWOO 32% Stedelijk (G4 + G32) 44%  
Autochtoon 53%          
Totaal aantal leerlingen 8.337
Man 60% LWOO 33% Stedelijk (G4 + G32) 43%  
Autochtoon 54%          
Totaal aantal leerlingen 8.480
Man 58% LWOO 33% Stedelijk (G4 + G32) 43%  
Autochtoon 55%          
Totaal aantal leerlingen 8.380
Man 59% LWOO 33% Stedelijk (G4 + G32) 43%  
Autochtoon 56%          
Totaal aantal leerlingen 8.315
Man 59% LWOO 30% Stedelijk (G4 + G32) 43%  
Autochtoon 57%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.665 7,7% 6,6% 0,9% 0,0% 0,1% 79,5% 5,0% 0,0% 0,1%
KB 4.730 2,4% 0,5% 4,2% 0,0% 0,0% 8,4% 84,0% 0,1% 0,3%
GL 1.711 1,5% 0,0% 1,2% 4,4% 0,5% 0,2% 2,3% 33,5% 56,3%
Totaal 9.106 3,8% 2,2% 2,7% 0,9% 0,1% 27,7% 45,6% 6,4% 10,8%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.327 7,6% 6,0% 0,5% 0,0% 0,0% 81,8% 4,2% 0,0% 0,0%
KB 4.294 2,4% 0,4% 3,9% 0,1% 0,1% 7,2% 85,3% 0,3% 0,3%
GL 1.716 1,0% 0,0% 1,3% 3,6% 0,4% 0,1% 2,0% 41,9% 49,5%
Totaal 8.337 3,6% 1,9% 2,4% 0,8% 0,1% 26,6% 45,5% 8,8% 10,4%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.330 6,5% 7,3% 0,3% 0,0% 0,0% 81,9% 3,9% 0,1% 0,0%
KB 4.358 2,0% 0,3% 3,4% 0,0% 0,1% 6,9% 86,6% 0,2% 0,4%
GL 1.792 0,8% 0,0% 1,1% 3,6% 0,5% 0,1% 2,6% 33,3% 57,9%
Totaal 8.480 3,0% 2,2% 2,1% 0,8% 0,1% 26,1% 46,2% 7,2% 12,5%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.340 7,5% 5,7% 0,2% 0,0% 0,0% 82,1% 4,4% 0,0% 0,0%
KB 4.318 1,9% 0,3% 3,5% 0,0% 0,1% 4,2% 89,6% 0,2% 0,3%
GL 1.722 0,6% 0,0% 1,2% 3,0% 0,2% 0,0% 2,1% 46,9% 45,8%
Totaal 8.380 3,2% 1,7% 2,1% 0,6% 0,1% 25,1% 47,8% 9,7% 9,6%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 2.663 75,0 7,1 0,0 0,4 10,8 6,7
KB 4.728 8,5 83,4 0,1 1,0 3,3 3,7
GL 1.711 0,2 3,4 30,2 58,3 1,6 6,3
Totaal 9.102 26,4 46,0 5,7 11,6 5,2 5,0

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 2.327 78,0 6,4 0,0 0,3 10,7 4,6
KB 4.294 7,5 84,6 0,1 1,0 3,7 3,2
GL 1.716 0,1 3,1 38,8 52,0 1,5 4,4
Totaal 8.337 25,7 46,0 8,0 11,3 5,2 3,8
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht