Groen

In het profiel Groen leren leerlingen over planten, dieren en voeding. Het gaat om de producten uit de groene sector: het telen op het land, de verwerking en bereiding ervan, het transport en de verkoop. Maar ook vakken zoals styling (bloem), koken en techniek komen aan bod.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Groen, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 7.343
Man 47% LWOO 42% Stedelijk (G4 + G32) 27%  
Autochtoon 90%          
Totaal aantal leerlingen 7.878
Man 47% LWOO 40% Stedelijk (G4 + G32) 28%  
Autochtoon 91%          
Totaal aantal leerlingen 8.418
Man 48% LWOO 39% Stedelijk (G4 + G32) 29%  
Autochtoon 90%          
Totaal aantal leerlingen 8.488
Man 47% LWOO 39% Stedelijk (G4 + G32) 29%  
Autochtoon 89%          
Totaal aantal leerlingen 8.175
Man 48% LWOO 38% Stedelijk (G4 + G32) 29%  
Autochtoon 89%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.941 4,0% 4,0% 0,1% 0,0% 0,0% 90,6% 1,2% 0,0% 0,0%
KB 2.712 1,9% 0,7% 4,1% 0,0% 0,1% 7,6% 84,7% 0,6% 0,2%
GL 1.690 0,8% 0,0% 1,1% 1,8% 0,1% 0,1% 6,0% 67,0% 23,1%
Totaal 7.343 2,5% 1,9% 1,8% 0,4% 0,1% 39,1% 33,2% 15,6% 5,4%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.956 3,9% 3,9% 0,1% 0,0% 0,0% 89,9% 2,3% 0,0% 0,0%
KB 2.999 1,5% 0,9% 3,8% 0,2% 0,0% 6,8% 85,4% 0,9% 0,6%
GL 1.923 0,6% 0,0% 0,9% 2,3% 0,2% 0,2% 5,3% 68,1% 22,3%
Totaal 7.878 2,2% 1,8% 1,7% 0,6% 0,1% 36,3% 34,7% 16,9% 5,6%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 3.086 3,6% 4,0% 0,2% 0,0% 0,0% 90,0% 2,2% 0,0% 0,0%
KB 3.175 1,2% 0,5% 3,3% 0,0% 0,0% 4,2% 89,5% 1,0% 0,2%
GL 2.157 0,6% 0,0% 0,8% 2,6% 0,1% 0,1% 3,7% 73,6% 18,2%
Totaal 8.418 1,9% 1,7% 1,5% 0,7% 0,0% 34,6% 35,5% 19,2% 4,7%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 3.128 3,9% 4,6% 0,2% 0,0% 0,0% 90,0% 1,2% 0,0% 0,0%
KB 3.281 1,1% 0,6% 3,3% 0,0% 0,0% 3,6% 90,2% 1,1% 0,0%
GL 2.079 0,7% 0,0% 0,7% 1,9% 0,3% 0,0% 4,6% 90,2% 1,6%
Totaal 8.488 2,0% 1,9% 1,5% 0,5% 0,1% 34,6% 36,4% 22,5% 0,4%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 2.941 87,6 3,0 0,0 0,2 5,1 4,0
KB 2.710 8,7 85,1 1,0 0,8 2,5 1,8
GL 1.690 0,1 8,2 65,1 24,3 1,0 1,3
Totaal 7.341 38,4 34,5 15,4 6,0 3,2 2,6

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 2.956 87,3 4,3 0,0 0,0 4,8 3,5
KB 2.999 7,5 85,4 1,5 1,0 2,9 1,8
GL 1.923 0,2 7,2 66,9 23,3 1,0 1,4
Totaal 7.878 35,7 35,9 16,9 6,1 3,2 2,3
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht