Horeca, bakkerij en recreatie

Het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie is gericht op de gastvrijheidsindustrie. In het profiel maakt de leerling kennis met alle facetten van deze industrie. De leerlingen leren bijvoorbeeld koken voor gasten, maaltijden serveren en mensen onderhouden.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Horeca, bakkerij en recreatie, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 2.402
Man 63% LWOO 45% Stedelijk (G4 + G32) 38%  
Autochtoon 79%          
Totaal aantal leerlingen 2.438
Man 59% LWOO 46% Stedelijk (G4 + G32) 41%  
Autochtoon 78%          
Totaal aantal leerlingen 2.422
Man 58% LWOO 46% Stedelijk (G4 + G32) 39%  
Autochtoon 78%          
Totaal aantal leerlingen 2.535
Man 54% LWOO 43% Stedelijk (G4 + G32) 38%  
Autochtoon 80%          
Totaal aantal leerlingen 2.426
Man 55% LWOO 41% Stedelijk (G4 + G32) 37%  
Autochtoon 79%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 1.048 8,7% 7,6% 0,4% 0,0% 0,0% 81,6% 1,7% 0,0% 0,0%
KB 1.265 2,1% 0,6% 4,1% 0,0% 0,1% 10,9% 82,1% 0,0% 0,2%
GL 89 2,2% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 3,4% 67,4% 22,5%
Totaal 2.402 5,0% 3,6% 2,3% 0,1% 0,0% 41,3% 44,1% 2,5% 0,9%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 1.052 4,8% 5,2% 0,5% 0,0% 0,1% 86,9% 2,4% 0,0% 0,1%
KB 1.298 2,4% 0,5% 3,0% 0,0% 0,1% 9,6% 84,1% 0,2% 0,2%
GL 88 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 6,8% 72,7% 17,0%
Totaal 2.438 3,4% 2,5% 1,8% 0,1% 0,1% 42,6% 46,0% 2,7% 0,7%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 1.031 5,9% 5,5% 0,2% 0,0% 0,0% 86,0% 2,3% 0,0% 0,0%
KB 1.289 1,8% 0,3% 2,3% 0,1% 0,1% 8,7% 86,4% 0,1% 0,2%
GL 102 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 5,9% 58,8% 33,3%
Totaal 2.422 3,5% 2,5% 1,3% 0,0% 0,1% 41,2% 47,2% 2,5% 1,5%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 980 5,9% 8,4% 0,3% 0,0% 0,0% 84,4% 1,0% 0,0% 0,0%
KB 1.429 1,5% 0,3% 2,9% 0,1% 0,1% 5,4% 89,6% 0,1% 0,0%
GL 126 1,6% 0,0% 1,6% 2,4% 0,8% 0,0% 0,8% 62,7% 30,2%
Totaal 2.535 3,2% 3,4% 1,9% 0,2% 0,1% 35,7% 50,9% 3,2% 1,5%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 1.048 76,5 3,3 0,1 0,0 11,7 8,3
KB 1.264 11,4 81,6 0,0 1,3 2,8 2,8
GL 88 0,0 5,7 64,8 26,1 2,3 1,1
Totaal 2.400 39,4 44,7 2,4 1,6 6,7 5,2

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 1.052 81,7 4,7 0,0 0,3 7,4 6,0
KB 1.298 10,0 82,4 0,2 0,8 3,8 2,9
GL 88 0,0 9,1 69,3 19,3 0,0 2,3
Totaal 2.438 40,6 46,2 2,6 1,2 5,2 4,2
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht