Maritiem en techniek

Op drie scholen in Nederland kan het profiel Maritiem en techniek worden gevolgd. Het bereidt leerlingen voor op een wereld in de scheepvaart en alles wat daarmee te maken heeft.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Maritiem en techniek, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 202
Man 95% LWOO 41% Stedelijk (G4 + G32) 44%  
Autochtoon 67%          
Totaal aantal leerlingen 228
Man 94% LWOO 33% Stedelijk (G4 + G32) 51%  
Autochtoon 67%          
Totaal aantal leerlingen 254
Man 96% LWOO 39% Stedelijk (G4 + G32) 48%  
Autochtoon 70%          
Totaal aantal leerlingen 285
Man 91% LWOO 34% Stedelijk (G4 + G32) 51%  
Autochtoon 63%          
Totaal aantal leerlingen 315
Man 95% LWOO 24% Stedelijk (G4 + G32) 54%  
Autochtoon 64%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 100 9,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 73,0% 11,0% 0,0% 0,0%
KB 69 5,8% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 14,5% 63,8% 13,0% 0,0%
GL 33 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,1% 84,8% 0,0%
Totaal 202 6,9% 3,5% 1,0% 0,0% 0,0% 41,1% 29,2% 18,3% 0,0%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 69 8,7% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0% 73,9% 7,2% 0,0% 0,0%
KB 96 1,0% 0,0% 3,1% 1,0% 0,0% 5,2% 85,4% 4,2% 0,0%
GL 63 3,2% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 7,9% 82,5% 0,0%
Totaal 228 3,9% 3,1% 1,3% 2,2% 0,0% 24,6% 40,4% 24,6% 0,0%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 85 4,7% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 78,8% 8,2% 0,0% 0,0%
KB 105 1,0% 0,0% 4,8% 0,0% 1,0% 1,9% 84,8% 6,7% 0,0%
GL 64 3,1% 0,0% 3,1% 4,7% 0,0% 0,0% 4,7% 84,4% 0,0%
Totaal 254 2,8% 2,8% 2,8% 1,2% 0,4% 27,2% 39,0% 24,0% 0,0%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 101 7,9% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 77,2% 9,9% 0,0% 0,0%
KB 110 2,7% 0,0% 6,4% 0,9% 0,0% 2,7% 86,4% 0,9% 0,0%
GL 74 2,7% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 81,1% 1,4%
Totaal 285 4,6% 1,8% 2,8% 0,4% 0,0% 28,4% 40,4% 21,4% 0,4%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 100 57,0 12,0 0,0 0,0 13,0 18,0
KB 69 13,0 65,2 11,6 1,4 7,2 1,4
GL 33 0,0 12,1 84,8 0,0 3,0 0,0
Totaal 202 32,7 30,2 17,8 0,5 9,4 9,4

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 69 69,6 8,7 0,0 0,0 14,5 7,2
KB 96 5,2 83,3 3,1 0,0 4,2 4,2
GL 63 0,0 9,5 84,1 0,0 6,3 0,0
Totaal 228 23,2 40,4 24,6 0,0 7,9 3,9
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht