Media, vormgeving en ICT

Het profiel Media, vormgeving en ict is gericht op de creatieve beroepen in de mediasector, de vormgeving en op de ict-sector. De leerlingen leren eenvoudige netwerken aanleggen, verpakkingen maken en PR-uitingen verzorgen.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Media, vormgeving en ICT, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 713
Man 64% LWOO 22% Stedelijk (G4 + G32) 59%  
Autochtoon 68%          
Totaal aantal leerlingen 754
Man 60% LWOO 27% Stedelijk (G4 + G32) 61%  
Autochtoon 63%          
Totaal aantal leerlingen 783
Man 59% LWOO 28% Stedelijk (G4 + G32) 60%  
Autochtoon 70%          
Totaal aantal leerlingen 823
Man 60% LWOO 30% Stedelijk (G4 + G32) 60%  
Autochtoon 68%          
Totaal aantal leerlingen 1.256
Man 69% LWOO 31% Stedelijk (G4 + G32) 59%  
Autochtoon 61%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 124 5,6% 5,6% 0,0% 0,0% 0,8% 84,7% 3,2% 0,0% 0,0%
KB 384 3,1% 1,6% 9,1% 0,0% 0,0% 8,3% 76,3% 0,0% 1,6%
GL 205 1,0% 0,0% 0,5% 4,4% 0,0% 0,0% 14,6% 55,1% 24,4%
Totaal 713 2,9% 1,8% 5,0% 1,3% 0,1% 19,2% 45,9% 15,8% 7,9%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 139 3,6% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 87,1% 1,4% 0,0% 0,0%
KB 404 2,0% 1,0% 6,9% 0,0% 0,0% 6,9% 80,4% 1,5% 1,2%
GL 211 0,0% 0,0% 0,5% 1,9% 0,5% 0,0% 10,0% 63,0% 24,2%
Totaal 754 1,7% 2,0% 3,8% 0,5% 0,1% 19,8% 46,2% 18,4% 7,4%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 163 1,2% 4,9% 0,6% 0,0% 0,0% 79,1% 14,1% 0,0% 0,0%
KB 403 1,2% 0,5% 5,7% 0,0% 0,0% 4,5% 84,1% 1,5% 2,5%
GL 217 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 0,5% 0,9% 13,8% 59,4% 23,0%
Totaal 783 1,1% 1,3% 3,1% 0,3% 0,1% 19,0% 50,1% 17,2% 7,7%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 158 6,3% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 75,9% 15,2% 0,0% 0,0%
KB 454 2,0% 1,1% 4,0% 0,2% 0,2% 4,0% 86,6% 1,5% 0,4%
GL 211 0,9% 0,0% 0,5% 0,9% 0,5% 0,0% 10,4% 85,8% 0,9%
Totaal 823 2,6% 1,1% 2,3% 0,4% 0,2% 16,8% 53,3% 22,8% 0,5%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 124 84,7 4,8 0,0 0,8 7,3 2,4
KB 384 10,7 77,9 0,3 2,6 5,5 3,1
GL 205 0,0 16,1 54,6 26,3 2,0 1,0
Totaal 713 20,5 47,4 15,8 9,1 4,8 2,4

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 139 92,1 2,9 0,0 0,0 4,3 0,7
KB 404 7,7 81,9 1,5 1,5 4,2 3,2
GL 211 0,0 10,9 60,2 26,1 1,9 0,9
Totaal 754 21,1 47,5 17,6 8,1 3,6 2,1
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht