Mobiliteit en transport

Het profiel Mobiliteit en transport heeft betrekking op alles wat met vervoer te maken heeft. Van een fietsband plakken tot een route voor een vrachtwagen plannen, van een motor repareren tot lampen afstellen.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Mobiliteit en transport, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 1.427
Man 98% LWOO 43% Stedelijk (G4 + G32) 35%  
Autochtoon 75%          
Totaal aantal leerlingen 1.445
Man 98% LWOO 44% Stedelijk (G4 + G32) 28%  
Autochtoon 77%          
Totaal aantal leerlingen 1.516
Man 97% LWOO 46% Stedelijk (G4 + G32) 29%  
Autochtoon 79%          
Totaal aantal leerlingen 1.392
Man 98% LWOO 43% Stedelijk (G4 + G32) 26%  
Autochtoon 80%          
Totaal aantal leerlingen 1.737
Man 96% LWOO 43% Stedelijk (G4 + G32) 26%  
Autochtoon 81%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 660 8,2% 5,5% 0,0% 0,2% 0,0% 83,9% 2,0% 0,0% 0,3%
KB 744 1,3% 0,3% 3,8% 0,0% 0,0% 14,7% 79,6% 0,4% 0,0%
GL 23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Totaal 1.427 4,5% 2,7% 2,0% 0,1% 0,0% 46,5% 42,4% 1,8% 0,1%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 707 6,6% 5,4% 0,4% 0,0% 0,0% 84,9% 2,3% 0,0% 0,4%
KB 716 1,8% 0,6% 3,5% 0,0% 0,0% 13,4% 80,6% 0,1% 0,0%
GL 22 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 95,5% 0,0%
Totaal 1.445 4,2% 2,9% 1,9% 0,0% 0,0% 48,2% 41,1% 1,5% 0,2%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 735 4,6% 6,5% 0,3% 0,0% 0,0% 86,9% 1,6% 0,0% 0,0%
KB 738 1,1% 0,3% 1,9% 0,0% 0,1% 11,4% 84,4% 0,7% 0,1%
GL 43 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 69,8% 20,9%
Totaal 1.516 2,8% 3,3% 1,1% 0,0% 0,1% 47,7% 42,2% 2,3% 0,7%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 605 5,8% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 86,1% 2,0% 0,0% 0,0%
KB 725 2,5% 0,4% 2,2% 0,0% 0,1% 5,1% 89,5% 0,0% 0,1%
GL 62 0,0% 0,0% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 3,2% 90,3% 3,2%
Totaal 1.392 3,8% 2,9% 1,2% 0,1% 0,1% 40,1% 47,6% 4,0% 0,2%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 660 78,3 2,0 0,0 0,3 10,6 8,8
KB 744 15,2 77,4 0,3 0,5 2,2 4,4
GL 23 0,0 8,7 91,3 0,0 0,0 0,0
Totaal 1.427 44,1 41,4 1,6 0,4 6,0 6,4

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 707 80,8 3,7 0,0 0,6 9,2 5,8
KB 716 13,7 80,2 0,1 0,3 2,8 2,9
GL 22 0,0 4,5 95,5 0,0 0,0 0,0
Totaal 1.445 46,3 41,6 1,5 0,4 5,9 4,3
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht