Produceren, installeren en energie

In het profiel Produceren, installeren en energie komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. De leerling leert aan de hand van tekeningen hoe installaties en producten in elkaar zitten en moet de leerling die tekenen en producten ook zelf maken.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Produceren, installeren en energie, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 7.377
Man 95% LWOO 36% Stedelijk (G4 + G32) 28%  
Autochtoon 80%          
Totaal aantal leerlingen 8.022
Man 93% LWOO 37% Stedelijk (G4 + G32) 28%  
Autochtoon 80%          
Totaal aantal leerlingen 7.812
Man 94% LWOO 37% Stedelijk (G4 + G32) 26%  
Autochtoon 81%          
Totaal aantal leerlingen 7.400
Man 95% LWOO 37% Stedelijk (G4 + G32) 27%  
Autochtoon 80%          
Totaal aantal leerlingen 5.841
Man 95% LWOO 37% Stedelijk (G4 + G32) 28%  
Autochtoon 79%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.847 5,2% 5,9% 0,2% 0,0% 0,0% 85,0% 3,6% 0,0% 0,0%
KB 3.485 2,0% 0,4% 3,7% 0,1% 0,1% 8,8% 84,4% 0,4% 0,1%
GL 1.045 1,1% 0,0% 1,5% 5,7% 0,2% 0,2% 2,1% 34,3% 54,8%
Totaal 7.377 3,1% 2,5% 2,1% 0,9% 0,1% 37,0% 41,6% 5,0% 7,8%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 3.042 4,3% 5,6% 0,3% 0,1% 0,0% 86,0% 3,7% 0,0% 0,0%
KB 3.796 1,6% 0,6% 3,4% 0,0% 0,1% 9,7% 84,3% 0,3% 0,0%
GL 1.184 0,5% 0,0% 1,1% 4,4% 0,2% 0,2% 2,4% 38,4% 52,9%
Totaal 8.022 2,4% 2,4% 1,9% 0,7% 0,1% 37,2% 41,7% 5,8% 7,8%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.921 4,3% 5,4% 0,2% 0,0% 0,0% 86,8% 3,4% 0,0% 0,0%
KB 3.918 1,3% 0,2% 3,0% 0,0% 0,1% 7,5% 87,6% 0,2% 0,1%
GL 973 0,5% 0,1% 1,4% 4,9% 0,2% 0,1% 1,6% 44,5% 46,6%
Totaal 7.812 2,3% 2,1% 1,8% 0,6% 0,1% 36,2% 45,4% 5,7% 5,8%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 2.856 4,0% 5,0% 0,2% 0,0% 0,1% 87,4% 3,3% 0,0% 0,0%
KB 3.621 1,6% 0,3% 3,3% 0,0% 0,1% 4,8% 89,6% 0,2% 0,1%
GL 923 0,5% 0,1% 2,3% 4,3% 0,4% 0,0% 1,8% 65,4% 24,9%
Totaal 7.400 2,4% 2,1% 2,0% 0,5% 0,1% 36,1% 45,3% 8,3% 3,1%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 2.847 80,5 5,3 0,0 0,2 7,4 6,5
KB 3.485 9,6 83,4 0,4 0,8 2,6 3,1
GL 1.044 0,2 3,7 35,7 58,0 1,1 1,2
Totaal 7.376 35,6 42,0 5,2 8,7 4,3 4,2

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 3.042 81,5 5,7 0,1 0,0 7,3 5,5
KB 3.796 9,9 84,1 0,3 0,6 2,5 2,6
GL 1.184 0,3 3,3 37,6 56,9 1,2 0,8
Totaal 8.022 35,6 42,4 5,7 8,7 4,1 3,4
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht