Profielen in het vmbo

In de onderstaande figuren wordt een totaalbeeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor alle profielen, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Verdeling van de profielen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016

Meest gekozen profiel per provincie (instroom)

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Zorg & welzijn
Dienstverlening & producten
Zorg & welzijn
Dienstverlening & producten
Zorg & welzijn
Dienstverlening & producten
Zorg & welzijn
Dienstverlening & producten
Zorg & welzijn
Dienstverlening & producten

Verwante en niet-verwante doorstroom per profiel (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013

Behalen van vmbo-diploma (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht