Zorg en Welzijn

Het profiel Zorg en Welzijn bereidt leerlingen voor op een beroep in de zorgsector, in het welzijnswerk, in de uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire dienstverlening, in het toerisme, in de sport of in de laboratoriumtechniek. Er is veel aandacht voor vaardigheden zoals graag met mensen om willen gaan, goed kunnen luisteren en doorzettingsvermogen.

In de onderstaande figuren wordt een beeld gegeven van de instroom, de doorstroom en het studiesucces voor het profiel Zorg en Welzijn, waarbij de cohorten herberkend zijn naar de profielindeling.

Achtergrondkenmerken en de verdeling van de leerlingen (instroom)

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van leerlingen in leerjaar 3 voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
Totaal aantal leerlingen 13.854
Man 12% LWOO 40% Stedelijk (G4 + G32) 31%  
Autochtoon 73%          
Totaal aantal leerlingen 13.804
Man 11% LWOO 41% Stedelijk (G4 + G32) 31%  
Autochtoon 74%          
Totaal aantal leerlingen 12.817
Man 12% LWOO 42% Stedelijk (G4 + G32) 31%  
Autochtoon 74%          
Totaal aantal leerlingen 12.625
Man 12% LWOO 42% Stedelijk (G4 + G32) 33%  
Autochtoon 72%          
Totaal aantal leerlingen 12.672
Man 14% LWOO 41% Stedelijk (G4 + G32) 35%  
Autochtoon 70%          

De spreiding van instroom per provincie

De kaarten binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2015.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
>= 20%

Doorstroom naar leerjaar 4, zittenblijven in leerjaar 3 en uitstroom (doorstroom)

Onderstaande figuren tonen gegevens voor cohort 2012 t/m 2014, waarbij het gegevensjaar één jaar na instroomjaar is.

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 5.152 7,8% 5,5% 0,2% 0,0% 0,0% 83,1% 3,2% 0,1% 0,0%
KB 7.078 1,7% 0,3% 3,3% 0,0% 0,1% 6,7% 87,5% 0,2% 0,2%
GL 1.624 0,4% 0,0% 1,8% 2,8% 0,6% 0,0% 1,8% 47,2% 45,4%
Totaal 13.854 3,8% 2,2% 2,0% 0,3% 0,1% 34,3% 46,1% 5,7% 5,4%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 5.094 5,9% 5,9% 0,1% 0,0% 0,0% 85,6% 2,4% 0,0% 0,0%
KB 7.298 1,5% 0,3% 2,4% 0,1% 0,1% 5,6% 89,6% 0,3% 0,2%
GL 1.412 0,5% 0,1% 0,8% 3,5% 0,7% 0,1% 2,1% 49,4% 42,7%
Totaal 13.804 3,0% 2,3% 1,4% 0,4% 0,1% 34,6% 48,5% 5,2% 4,5%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 4.794 6,0% 5,8% 0,2% 0,0% 0,1% 84,8% 3,1% 0,0% 0,0%
KB 6.676 1,0% 0,3% 2,0% 0,0% 0,1% 5,0% 91,2% 0,2% 0,2%
GL 1.347 0,7% 0,0% 1,3% 2,5% 0,4% 0,1% 1,9% 48,6% 44,5%
Totaal 12.817 2,9% 2,3% 1,2% 0,3% 0,1% 34,3% 48,9% 5,2% 4,8%
      Tweede jaar bovenbouw vmbo
      Blijven zitten in leerjaar 3 In leerjaar 4 vmbo
Instroom in
leerweg,
leerjaar 3
Aantal
Uit vmbo
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB
%
KB
%
GL
%
TL
%
BB 4.844 7,1% 6,5% 0,2% 0,0% 0,0% 82,7% 3,3% 0,1% 0,0%
KB 6.504 1,3% 0,2% 2,4% 0,0% 0,1% 3,6% 92,0% 0,2% 0,1%
GL 1.277 0,4% 0,1% 1,6% 3,5% 0,4% 0,1% 2,6% 61,6% 29,7%
Totaal 12.625 3,4% 2,6% 1,5% 0,4% 0,1% 33,6% 48,9% 6,4% 3,1%

Doorstroom naar mbo-sectoren (doorstroom)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

Behaalde diplomaniveau en uitval naar leerweg instroom (studiesucces)

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2012, waarbij als gegevensjaar drie jaar na cohortjaar wordt gebruikt.

 • 2012
 • 2013

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 5.151 78,0 5,3 0,0 0,4 10,2 6,1
KB 7.074 7,5 86,3 0,1 0,8 2,2 3,1
GL 1.624 0,0 4,3 46,2 47,0 1,0 1,5
Totaal 13.849 32,8 46,6 5,5 6,1 5,1 4,0

De percentages tellen per rij op tot 100 procent.

    BB KB GL TL Geen diploma, uitstroom na leerjaar 3 Geen diploma, uitstroom na leerjaar 4
Instroom in
leerweg
Leerjaar 3
Aantal % % % % % %
BB 5.094 82,7 4,2 0,0 0,2 8,8 4,0
KB 7.298 5,9 88,0 0,2 0,7 2,2 3,0
GL 1.412 0,1 3,4 48,3 45,3 1,7 1,2
Totaal 13.804 33,6 48,4 5,0 5,1 4,6 3,2
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht