Doorstroom naar havo

Leerlingen die de gemengde leerweg of de theoretische leerweg succesvol hebben afgesloten, kunnen doorstromen naar het mbo of naar het havo. Ouders, leerlingen en de school maken in goed onderling overleg de keuze voor welke vervolgroute voor de leerling het beste is: de beroepsroute of de avo-route. In de doorstroomatlas is informatie te vinden over de doorstroom van leerlingen in beide routes. Via deze link worden de gegevens zichtbaar rondom de doorstroom van vmbo-leerlingen naar het havo, zoals profielkeuze, doorstroom en studiesucces.

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht