Switchen binnen het vmbo of het mbo

Leerlingen in het vmbo maken na het tweede leerjaar een keuze voor een sector of (vanaf 1 augustus 2016) een profiel. Meestal stromen leerlingen vervolgens na het derde leerjaar door in dezelfde sector. Sommige leerlingen veranderen van sector. Ook kunnen leerlingen binnen het vmbo switchen van leerweg. Leerlingen kunnen ook nadat zij in het mbo zijn ingestroomd, binnen het mbo switchen van opleiding. Via deze link is in beeld gebracht hoeveel leerlingen in het vmbo van sector of van leerweg veranderen. Ook is in beeld gebracht hoeveel leerlingen in het mbo switchen van opleiding.

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht