Verblijfsduur t.b.v. vmbo-diploma

Het vmbo kent een cursusduur van 4 jaar, waarvan de laatste twee jaar de bovenbouw worden genoemd. Het merendeel van de leerlingen in alle leerwegen behaalt een vmbo-diploma binnen die tijd. Sommige leerlingen doen er langer over om hun vmbo-diploma te behalen. Via deze knop is zichtbaar gemaakt hoe lang leerlingen er over doen om hun vmbo-diploma te behalen. Leerlingen die geen diploma hebben behaald, zijn niet meegenomen.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht