Verwante doorstroom

Een belangrijke vraag bij de doorstroom van vmbo naar mbo is de keuze van de leerling van de sector in het mbo. Wanneer leerlingen doorstromen naar dezelfde sector als in het vmbo, is sprake van verwante doorstroom. Bij niet-verwante doorstroom wordt in de overstap van vmbo naar mbo door de leerling van sector veranderd. Leerlingen uit een intersectoraal programma volgen blijven buiten beschouwing. Deze programma’s bereiden de leerlingen niet voor op een specifieke sector in het mbo. Via deze link is te zien hoeveel leerlingen verwant doorstromen van het vmbo naar het mbo.

 

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht