Wel of geen mbo-diploma

Een vmbo-diploma is nog geen startkwalificatie. Doorstroom naar vervolgonderwijs is nodig om een startkwalificatie te behalen.  Een groot aantal leerlingen dat het vmbo met succes heeft afgerond, stroomt daarna door naar het mbo en behaalt na afronding daarvan wel of niet een mbo-diploma. Via deze link wordt informatie getoond over hoeveel leerlingen een mbo-diploma heeft behaald en vanuit welke sectoren in het vmbo die leerlingen in het mbo instroomden.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht