Wel of geen vmbo-diploma

De meeste leerlingen doorlopen het vmbo met succes en behalen hun vmbo-diploma na 4 jaar. Via deze link is de informatie te vinden over het percentage leerlingen dat in het derde leerjaar van het vmbo instroomt en daarna een diploma behaalt of het vmbo voortijdig zonder diploma verlaat.

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht