Ontwikkeling in snelheid van behalen van diploma vmbo en mbo

Het vmbo kent een cursusduur van 4 jaar, waarvan de laatste twee jaar de bovenbouw worden genoemd. Het merendeel van de leerlingen in alle leerwegen behaalt een vmbo-diploma binnen die tijd. Het mbo kent meer diversiteit in de cursusduur. Afhankelijk van opleiding, niveau en vooropleiding kunnen opleidingen worden verkort.
Vanaf schooljaar 2014-2015 geldt in het mbo een meer vaste cursusduur. Niveau 4 opleidingen duren gemiddeld  3 jaar, niveau 3 tweeënhalf jaar en niveau 2 twee jaar.

Deze grafieken laten voor elke leerweg zien hoelang leerlingen er over doen om een diploma te halen. In de eerste grafiek zijn de resultaten voor het vmbo weergegeven. In de tweede grafiek gaat het over het aantal jaren dat – na het vmbo- nodig is om een mbo-diploma te halen.

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2003 t/m 2005 (gegevensjaar 2013).

  • 2003
  • 2004
  • 2005

Verblijfsduur in het onderwijs tot behalen van het vmbo-diploma

Verblijfsduur in het onderwijs tot behalen van het mbo-diploma

Verblijfsduur in het onderwijs tot behalen van het vmbo-diploma

Verblijfsduur in het onderwijs tot behalen van het mbo-diploma

Verblijfsduur in het onderwijs tot behalen van het vmbo-diploma

Verblijfsduur in het onderwijs tot behalen van het mbo-diploma

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht