Prestaties van lwoo- en leerwerktrajectleerlingen op het vmbo

Een kwart van alle vmbo-leerlingen krijgt leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Tussen de leerwegen zijn er grote verschillen. De meeste lwoo-leerlingen volgen de basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast bestaan binnen de basisberoepsgerichte leerweg verschillende maatwerktrajecten, waaronder de leerwerktrajecten en de assistentopleiding in het vmbo. Beide zijn voor leerlingen die door hun leerstijl het reguliere programma niet succesvol kunnen doorlopen en meer gebaat zijn bij meer praktisch gericht leren.

De eerste grafiek laat zien welk diploma leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs of een leerwerktraject volgden, behalen. De tweede grafiek geeft voor deze groepen weer wat de hoogste opleiding (positie) was die deze leerlingen behaalden.

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2003 t/m 2005 (gegevensjaar 2013).

  • 2003
  • 2004
  • 2005

Hoogst behaalde diploma mbo

Onderwijspositie

Hoogst behaalde diploma mbo

Onderwijspositie

Hoogst behaalde diploma mbo

Onderwijspositie

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht