Trends in verwante en niet-verwante doorstroom van vmbo naar mbo

Bij de overstap van vmbo naar mbo kunnen leerlingen kiezen om verwant door te stromen of te starten met een opleiding in een andere sector of domein. De verwante doorstroom is het hoogst in de sector techniek. ¬†Een groeiend aantal vmbo-ers stroomt niet-verwant door. Een mogelijke oorzaak is dat steeds meer vmbo-leerlingen een intersectoraal programma hebben gevolgd dat niet voorbereidt op één specifieke mbo-sector.

In de grafiek is aangegeven welk deel van de leerlingen van het vmbo later in het mbo de opleiding in dezelfde sector voortzet (verwant) en welk deel naar een andere sector overstapt (niet-verwant).
De tabellen laat zien om hoeveel leerlingen het jaarlijks gaat en geeft een specificatie per sector en programma.

Vergelijking van de verwante doorstroom

Onderstaand figuur en de tabellen in de tabbladen tonen gegevens voor cohort 2004 t/m 2010, waarbij voor gegevensjaar drie jaar na cohortjaar gebruikt wordt. De percentages voor verwante doorstroom zijn vetgedrukt.

 

  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  Cohort 2004
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 17.003 66% 12% 18% 2% 2%
Techniek 16.517 18% 72% 6% 3% 2%
Zorg & welzijn 18.803 22% 5% 69% 3% 1%
Landbouw 5.384 20% 18% 23% 37% 1%
Intersectoraal <= 3 - - - - -
Totaal 57.707 34% 27% 32% 6% 1%
  Cohort 2005
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 16.903 64% 14% 18% 2% 2%
Techniek 17.351 19% 70% 6% 3% 2%
Zorg & welzijn 19.064 24% 6% 65% 3% 2%
Landbouw 7.761 23% 19% 26% 31% 1%
Intersectoraal <= 3 - - - - -
Totaal 61.079 33% 28% 31% 6% 2%
  Cohort 2006
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 16.376 64% 14% 18% 2% 2%
Techniek 16.998 19% 69% 7% 3% 2%
Zorg & welzijn 19.188 26% 6% 63% 3% 2%
Landbouw 7.806 23% 20% 26% 30% 1%
Intersectoraal <= 3 - - - - -
Totaal 60.368 34% 28% 30% 6% 2%
  Cohort 2007
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 14.781 65% 13% 18% 2% 2%
Techniek 15.152 19% 69% 6% 4% 2%
Zorg & welzijn 16.869 24% 6% 66% 3% 1%
Landbouw 7.977 24% 18% 27% 30% 1%
Intersectoraal 4.441 42% 22% 32% 4% 1%
Totaal 59.220 34% 27% 31% 7% 1%
  Cohort 2008
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 13.641 65% 13% 18% 2% 2%
Techniek 14.709 21% 68% 6% 4% 2%
Zorg & welzijn 15.799 24% 5% 66% 3% 1%
Landbouw 7.925 24% 18% 27% 30% 1%
Intersectoraal 7.086 41% 22% 33% 4% 1%
Totaal 59.160 35% 26% 31% 7% 2%
  Cohort 2009
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 13.028 65% 13% 18% 2% 2%
Techniek 13.389 20% 68% 6% 4% 2%
Zorg & welzijn 14.018 24% 5% 67% 3% 1%
Landbouw 7.213 25% 19% 27% 28% 1%
Intersectoraal 8.850 40% 22% 33% 4% 1%
Totaal 56.498 35% 26% 31% 6% 2%
  Cohort 2010
Vmbo-sector
bij uitstroom
vmbo

Economie
& handel
Techniek Zorg & welzijn Landbouw Combinatie
van sectoren
Aantal % % % % %
Economie 11.818 64% 14% 18% 2% 2%
Techniek 12.287 20% 68% 6% 4% 2%
Zorg & welzijn 13.391 24% 5% 66% 3% 2%
Landbouw 7.053 25% 19% 26% 30% 1%
Intersectoraal 10.845 41% 22% 32% 4% 2%
Totaal 55.394 35% 26% 31% 7% 2%
Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht