Verband tussen verwant en niet-verwant doorstromen en het studiesucces op het mbo

Bij de overstap van vmbo naar mbo kunnen leerlingen kiezen om verwant door te stromen of te starten met een opleiding in een andere sector of domein. Leerlingen die verwant doorstromen haalden vaker en sneller een mbo-diploma. Deze trend lijkt echter te keren.

De grafieken laten zien wat het uitmaakt of leerlingen verwant – of niet-verwant doorstromen. De eerste grafiek laat zien of leerlingen die verwant doorstromen eerder een mbo-diploma halen. De tweede grafiek laat zien of verschil is in het halen van een mbo-diploma en het niveau daarvan.

De figuren binnen onderstaande tabbladen tonen gegevens voor cohort 2004 t/m 2009.

  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009

Halen verwante doorstromers sneller hun mbo-diploma?

Halen verwante doorstromers hogere diploma's dan niet-verwante doorstromers?

Halen verwante doorstromers sneller hun mbo-diploma?

Halen verwante doorstromers hogere diploma's dan niet-verwante doorstromers?

Halen verwante doorstromers sneller hun mbo-diploma?

Halen verwante doorstromers hogere diploma's dan niet-verwante doorstromers?

Halen verwante doorstromers sneller hun mbo-diploma?

Halen verwante doorstromers hogere diploma's dan niet-verwante doorstromers?

Halen verwante doorstromers sneller hun mbo-diploma?

Halen verwante doorstromers hogere diploma's dan niet-verwante doorstromers?

Halen verwante doorstromers sneller hun mbo-diploma?

Halen verwante doorstromers hogere diploma's dan niet-verwante doorstromers?

Doorstroomatlas vmbo   De onderwijsloopbaan van vmbo'ers in beeld gebracht